7. september 2011

Hvor meget kan man få udbetalt i dagpenge?

Som kunde i en a-kasse har du måske på et eller andet tidspunkt tænkt på, hvor meget du faktisk kan få udbetalt i dagpenge, hvis du bliver ledig.

Udgangspunktet er, at dagpengene skal afspejle den indtægt, du mister ved at have mistet dit arbejde. Den afspejles ikke krone for krone, men er på ca. 90 % af din indtægt, og dertil er der et maksimum for, hvor meget du kan få. Den højeste dagpengesats, du kan få i 2011, er på 766,- kr. pr. dag, svarende til ca 16.584,- kr. pr. måned. For at kunne opnå denne dagpengesats skal du i 2011 have haft en indtægt pr. måned på 20.045,- kr.

Men hov - hvad var det: 90 % af 20.045,- kr. er da noget mere end 16.584,- kr!
Det er korrekt - men det skyldes, at arbejdsmarkedsbidraget på 8 % er modregnet, inden udbetalingen til dig.

Den dagpengesats, du får udregnet, skal altså afspejle den indtægt, du mister. Men den skal afspejle den for en bestemt periode.
Bliver du ledig efter drift af selvstændig virksomhed som hovederhverv, kigger vi først og fremmest på, hvor længe du har drevet virksomheden.
Hovedreglen er, at det først er, når du har drevet virksomheden i tre hele regnskabsår, at dagpengesatsen skal afspejle indtægten herfra. Har du ikke drevet virksomheden i tre hele regnskabsår, skal din dagpengesats afspejle den indtægt, du havde fra dit sidste lønarbejde i stedet for.

Årsagen til dette er, at du som kunde i en a-kasse ikke skal "straffes" i dagpenge for at have forsøgt dig med at drive en selvstændig virksomhed. Forstået således at det kan være svært at starte en virksomhed og så få et overskud ud af det allerede fra starten af. På denne måde kan du altså godt drive virksomheden i et eller to år, og hvis du så ikke har kunnet få et overskud ud af det og lukker igen, så vil din dagpengesats altså ikke skulle afspejle din indtægt (eller mangel på samme) fra disse to år.

En undtagelse fra denne hovedregel er dog, at hvis du ikke har været kunde i a-kassen, mens du havde lønarbejde - altså inden du startede virksomheden - så vil din dagpengesats alligevel afspejle indtægten fra virksomheden.
Dagpengesatsen kan nemlig alene afspejles i den indtægt, du har haft, mens du var kunde i a-kassen.
I denne situation skal din dagpengesats afspejle din indtægt i virksomheden, uanset at du ikke har drevet den i tre hele år.

Beregning på overskud fra selvstændig virksomhed
Skal dagpengesatsen afspejles i indtægten fra virksomheden, afspejles den af indtægten i de to bedste regnskabsår, du har, men kun inden for de seneste fem afsluttede regnskabsår. Igen - du skal have været kunde i a-kassen på afslutningstidspunktet af regnskabsåret, for at året kan bruges.

Eks: Du har været kunde i a-kassen i 10 år. De sidste syv år har du drevet selvstændig virksomhed, men har nu valgt at lukke din virksomhed. Din dagpengesats skal afspejle din indtægt fra virksomheden i de to bedste regnskabsår ud af de seneste fem afsluttede.

Eks: Samme situation som før, men nu har du kun været kunde i a-kassen siden 1. december 2009. Da vi kun kan afspejle din indtægt fra de år, hvor du har været kunde i a-kassen på afslutningstidspunktet, er det altså kun 2009 og 2010 der kan afspejles. 2011 kan ikke anvendes, da året ikke er et helt regnskabsår. Var du først blevet kunde i a-kassen 1. januar 2010, ville din dagpengesats alene blive afspejlet i indtægten fra 2010.

Mindstesatsen for selvstændige
Hvis du har drevet virksomheden i mindst tre hele regnskabsår og været kunde i a-kassen i mindst tre år, men din indtægt i perioden har været meget lav eller måske ligefrem negativ, så kan du søge om mindstesatsen. Denne sats udgør 82 % af den højeste sats = 628,- kr. pr. dag i 2011.
Betingelsen for at kunne få denne sats er, at du kan dokumentere, at du har drevet virksomheden på fuldtid i de sidste tre år. Dette skal kunne dokumenteres ud fra virksomhedens omsætning og din personlige beskæftigelse i virksomheden.

Beregning på lønarbejde
Skal dagpengesatsen afspejles i indtægten fra lønarbejde, afspejles den i den seneste periode på tre måneder, hvor du har arbejdet i mindst 320 timer.
Igen er denne regel lavet som en beskyttelse for dig, så du ikke kan få beregnet en sats på en periode, hvor du kun har haft ganske få timer. De 320 timer på tre måneder svarer til 24,7 timer i gennemsnit pr. uge.

Extra sikring
Hvis den indtægt, du har haft i beregningsperioden, langt overstiger det beløb, der skal til for at få højeste dagpengesats (20.045,- kr. pr. måned), får du altså ingen dækning for denne indtægt i a-kassen.
Du kan dog vælge at tegne en forsikring ved siden af dit a-kassemedlemskab, der netop skal dække denne indtægt. Læs mere om Extra Sikring.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.