23. juni 2011

Ny praksis ved udbetaling af VEU

Igennem flere år har vi haft den praksis, at alle selvstændige fik udbetalt VEU-godtgørelse til firmaet og ikke til egen konto. Hvis du har et enkeltmandsfirma eller et I/S, kan vi ikke gøre det fremover. VEU-godtgørelse vil i stedet blive udbetalt til dig personligt, hvilket betyder, at vi skal trække skat af godtgørelsen inden udbetaling. 
 
Er du ansat i dit eget selskab (fx. A/S eller ApS), kan vi fortsat udbetale VEU-godtgørels til firmaets NemKonto uden fradrag af skat. 
 
Når vi hidtil har udbetalt VEU-godtgørelse til firmaer og ikke til egne konti, er det fordi, det typisk har været en skattemæssig fordel, og lovgivningen om VEU tager ikke stilling til, hvordan udbetalingen skal ske. Skattelovgivningen tager dog stilling til spørgsmålet, så vi må ændre praksis.  
 
Kontakt os, hvis du har spørgsmål til dette. Læs evt. mere om VEU i dette link.

Hasse Hagsteen, Erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.