19. maj 2011

Pause i efterlønsbidraget

Den aktuelle debat om efterlønnens fremtid har givet os en del henvendelser, fordi mange af vores kunder overvejer, om det overhovedet kan svare sig at fortsætte indbetalingen til efterlønsordningen.

Kun tiden vil vise, hvad der sker med efterlønsordningen. Her ved vi ikke mere, end du gør. Så mens vi venter, vil vi vejlede om, at du muligvis kan holde en pause i indbetalingen til efterlønsordningen, og alligevel bevare retten til efterløn - hvis efterlønsordningen, som vi kender den i dag, består. Vi anbefaler derfor, at du overvejer dine muligheder, inden du eventuelt helt fravælger efterlønsordningen.

Bidragsfri periode
Er du født i perioden imellem den 2. juli 1962 og 31. december 1975, har du muligvis ret til at holde en bidragsfri periode. Det vil sige, at du fortsat er tilmeldt efterlønsordningen, men slipper for at indbetale til efterlønsordningen i en periode.

Hvis du har ret til en bidragsfri periode, har du i løbet af 2008 modtaget en opgørelse fra den a-kasse, du var medlem af den 31. december 2007. Opgørelsen viser, hvor lang din bidragsfri periode kan være.

Hvis du var kunde i Krifa Erhverv eller Kristelig A-kasse den 31. december 2007, kan du se din opgørelse over bidragsfri periode på vores hjemmeside under selvbetjening.

Du kan læse mere om bidragsfri periode på vores hjemmeside.

Pause i efterlønsbidraget
Hvis du er startet med at betale til efterlønsordningen senest på din 30-årsfødselsdag, har du muligvis ret til at holde en pause med indbetalingen i op mod 2 år. Du skal bare nå at indbetale til efterlønsordningen i 30 år inden din 62-årsfødselsdag. Hvis du kan opfylde disse betingelser og ønsker at holde en pause i indbetalingen af efterlønsbidrag, skal du sende os en mail om det.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til at holde en bidragsfri periode eller en pause i indbetalingen til efterlønsordningen, er du velkommen til at kontakte os. Klik her.


Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.