30. maj 2011

Ansatte ægtefæller får lettere mulighed for dagpenge

Nye regler fra 1. juli 2011 betyder, at ansatte ægtefæller nu kan dokumentere, at de er ledige, blot ved en tro og love-erklæring. Det er en markant lettelse af reglerne.

Hvor en ansat ægtefælle før skulle dokumentere sin ledighed ved at opfylde specifikke regler i a-kasselovgivningen, kan ægtefællerne nu i fællesskab underskrive en tro og love-erklæring om, at arbejdet for den ansatte ægtefælle er ophørt.

Den ansatte ægtefælle er dog stadig at betragte som selvstændig erhvervsdrivende, indtil ophøret er på plads, og skal som sådan stadig være forsikret som selvstændig. Optagelse i Krifa Erhverv kan ske her.

Tro og love-erklæringen kan ikke bruges ubegrænset
Ansættes ægtefællen igen i virksomheden, kan tro og love-erklæring først bruges igen efter 2 år. Skal den ansatte ægtefælle ophøre i beskæftigelse igen, inden de 2 år, kan vedkommende først få dagpenge, efter at have haft lønarbejde i 1924 timer.

Input fra Krifa Erhverv
Regelændringen er sket efter væsentlige input fra Krifa Erhverv til "Væk med bøvlet-projektet", som beskæftigelsesministeren satte i gang sidste efterår.
Kristelig A-kasse og Krifa Erhverv var uden sammenligning den a-kasse, der havde flest input til projektet. Det glæder os derfor meget, at der også er blevet lyttet til os.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.