30. maj 2011

Tilbud om "fagforening" til selvstændige, der er ansat i egen virksomhed


I samarbejde med Krifa Erhverv kan JobogLiv nu tilbyde selvstændige, der er ansat i deres egen virksomhed, et fagforeningslignende medlemskab.

Som selvstændig kan du ikke være medlem i en traditionel fagforening, da de alene varetager lønmodtagernes forhold over for arbejdsgiveren. Men vi ser flere og flere selvstændige komme i klemme i forhold til deres egen ansættelse i virksomheden. Det er typisk i forhold til en bestyrelse eller direktion, men også i forhold til medejere.

JobogLiv kan ikke alene tilbyde hjælp på abonnementsvilkår, men også som akuthjælp, hvis du ikke lige har fået tegnet abonnementet. Læs mere om deres tilbud her.

JobogLiv vil typisk være i dialog med Krifa Erhverv som a-kasse for at sikre, at deres hjælp i sagen også er en hjælp i forhold til en evt. dagpengesituation.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Ansatte ægtefæller får lettere mulighed for dagpenge

Nye regler fra 1. juli 2011 betyder, at ansatte ægtefæller nu kan dokumentere, at de er ledige, blot ved en tro og love-erklæring. Det er en markant lettelse af reglerne.

Hvor en ansat ægtefælle før skulle dokumentere sin ledighed ved at opfylde specifikke regler i a-kasselovgivningen, kan ægtefællerne nu i fællesskab underskrive en tro og love-erklæring om, at arbejdet for den ansatte ægtefælle er ophørt.

Den ansatte ægtefælle er dog stadig at betragte som selvstændig erhvervsdrivende, indtil ophøret er på plads, og skal som sådan stadig være forsikret som selvstændig. Optagelse i Krifa Erhverv kan ske her.

Tro og love-erklæringen kan ikke bruges ubegrænset
Ansættes ægtefællen igen i virksomheden, kan tro og love-erklæring først bruges igen efter 2 år. Skal den ansatte ægtefælle ophøre i beskæftigelse igen, inden de 2 år, kan vedkommende først få dagpenge, efter at have haft lønarbejde i 1924 timer.

Input fra Krifa Erhverv
Regelændringen er sket efter væsentlige input fra Krifa Erhverv til "Væk med bøvlet-projektet", som beskæftigelsesministeren satte i gang sidste efterår.
Kristelig A-kasse og Krifa Erhverv var uden sammenligning den a-kasse, der havde flest input til projektet. Det glæder os derfor meget, at der også er blevet lyttet til os.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

19. maj 2011

Pause i efterlønsbidraget

Den aktuelle debat om efterlønnens fremtid har givet os en del henvendelser, fordi mange af vores kunder overvejer, om det overhovedet kan svare sig at fortsætte indbetalingen til efterlønsordningen.

Kun tiden vil vise, hvad der sker med efterlønsordningen. Her ved vi ikke mere, end du gør. Så mens vi venter, vil vi vejlede om, at du muligvis kan holde en pause i indbetalingen til efterlønsordningen, og alligevel bevare retten til efterløn - hvis efterlønsordningen, som vi kender den i dag, består. Vi anbefaler derfor, at du overvejer dine muligheder, inden du eventuelt helt fravælger efterlønsordningen.

Bidragsfri periode
Er du født i perioden imellem den 2. juli 1962 og 31. december 1975, har du muligvis ret til at holde en bidragsfri periode. Det vil sige, at du fortsat er tilmeldt efterlønsordningen, men slipper for at indbetale til efterlønsordningen i en periode.

Hvis du har ret til en bidragsfri periode, har du i løbet af 2008 modtaget en opgørelse fra den a-kasse, du var medlem af den 31. december 2007. Opgørelsen viser, hvor lang din bidragsfri periode kan være.

Hvis du var kunde i Krifa Erhverv eller Kristelig A-kasse den 31. december 2007, kan du se din opgørelse over bidragsfri periode på vores hjemmeside under selvbetjening.

Du kan læse mere om bidragsfri periode på vores hjemmeside.

Pause i efterlønsbidraget
Hvis du er startet med at betale til efterlønsordningen senest på din 30-årsfødselsdag, har du muligvis ret til at holde en pause med indbetalingen i op mod 2 år. Du skal bare nå at indbetale til efterlønsordningen i 30 år inden din 62-årsfødselsdag. Hvis du kan opfylde disse betingelser og ønsker at holde en pause i indbetalingen af efterlønsbidrag, skal du sende os en mail om det.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til at holde en bidragsfri periode eller en pause i indbetalingen til efterlønsordningen, er du velkommen til at kontakte os. Klik her.


Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

5. maj 2011

Ny selskabslov

Der har i længere tid været arbejdet på at sammenskrive Anpartsselskabsloven og Aktieselskabsloven til en sammenhængende lov - Selskabsloven.
 De første dellove trådte i kraft allerede 1. marts 2010, og her 1. marts 2011 kom fase 2 af Selskabsloven.

Selskabskapital
Fase 2 omhandler bl.a muligheden for at stifte selskaber, alene ved delvis indbetaling af selskabskapitalen. Dog skal der minimum indbetales 80.000,- kr. for et ApS og 125.000,- kr. for et A/S.

Vi har også tidligere her på bloggen fortalt om den nye konkurslov, som trådte i kraft 1. januar 2011. Nu bliver reglen om rekonstruktion, som var en del af denne konkurslov, også indarbejdet i Selskabsloven, og træder i kraft 1. april 2011.

Stiftelsesgebyr
Fra 1. april 2011 er der også indført stiftelsesgebyr på selskaber, således at det nu koster et gebyr på 670,- kr. pr. selskab, du vil stifte.
Stifter du således både et holdingselskab og et driftselskab, koster det altså 2 gange 670,- kr. i stiftelsesgebyr til Selskabsstyrelsen.

Det er stadig gratis at få et cvr nr til enkeltmandsvirksomheder.

Overvejer du at stifte selskab, er det en god idé at få en advokat med ind over det.
Som kunde i Krifa Erhverv har du mulighed for at benytte dig af vores aftale med advokatfirmaet ditselskab.dk, som er den del af Sankt Petri Advokaterne. De har specialiseret sig i oprettelse af selskaber.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…