28. april 2011

Selvstændige i Folketinget

Ud af de 179 medlemmer i Folketinget er det kun de 20, der kommer fra en beskæftigelse som selvstændige erhvervsdrivende. Det har den uheldige konsekvens, at meget få kender til den selvstændiges hverdag og kan sætte sig ind i, hvordan nye love og regler påvirker erhvervslivet og den selvstændige.

Det har fået folketingsmedlem Flemming Møller (V) til at tage initiativ til en ny erhvervsklub inden for "Borgens" mure.

Erhvervsklubben, som også kaldes "Kaffeklubben for selvstændige erhvervsdrivende i Folketinget", består af folketingsmedlemmer på tværs af partierne. Foruden Flemming Møller (V) består gruppe p.t. af Mike Legarth (KF), Colette Brix (DF), Per Husted (S), Villum Christensen (LA) og Meta Fuglsang (SF).

På sin egen blog skriver Flemming Møller følgende:
Kaffeklubbens formål er at skabe større forståelse for vilkårene for selvstændige erhvervsdrivende på Christiansborg. Det er vigtigt, at lovgiverne har denne forståelse, hvis det skal lykkes at skabe vækst og udvikling gennem den iværksætterkultur, der typisk udspringer fra de mindre selvstændige virksomheder.

Vi synes, det er et spændende tiltag, der nu er sat i gang, og håber, at selvstændige nu lettere bliver hørt i Folketinget.

Ønsker du at læse mere om denne "kaffeklub", så prøv at kigge på Flemming Møllers blog her.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

3 kommentarer:

5. maj 2011 kl. 22.45 Anonym

Hej,
Det synes jeg er et ganske glimrende intiativ. Under alle omstændigheder, så er det vigtigt, at vi som gruppe bliver hørt.

16. maj 2011 kl. 06.10 Anonym

Hvor mange af de ansatte i Krifa Erhverv er/har været selvstændige? De må opleve de dele af lovgivningen, der særligt rammer selvstændige uheldigt - og gøre en indsats for at påvirke til ændringer. Hvor er I henne på det område?

16. maj 2011 kl. 13.03 Hasse Hagsteen

Vi er i løbende dialog med politikerne i Folketinget, hvor vi påvirker dem med vores holdninger og oplevede udfordringer hos vores kunder.

Der er medarbejdere i Krifa Erhverv, som er selvstændige ved siden af deres job hos os. Men det er bibeskæftigelse og de kender lovgivningen på en anden måde.

Vigtigste kilde til informationer om uheldig lovgivning er derimod jer selvstændige. Vi får f.eks. input fra jer via vores netværksgrupper eller via direkte dialog med selvstændige, som har input, vi går videre med.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.