18. marts 2011

SVU - en mulighed for at uddanne sig med tilskud

Du har forskellige muligheder for tilskud, når du tager uddannelse og deltager i kurser. Det kan være en god mulighed for at dygtiggøre sig i stille perioder.
Vi har tidligere her på bloggen fortalt om VEU. Læs mere her (bemærk at satsen siden er blevet reduceret til 80 % af højeste dagpengesats). Mange af vores kunder har løbende gjort brug af denne ordning.

En anden - men ofte overset - mulighed er SVU. Du kan få SVU, når du uddanner dig på folkeskole- og gymnasielt niveau, men også ved videregående uddannelser. Når du tager en videregående uddannelse, er der følgende betingelser:
  • Du skal være over 25 år
  • Du skal have 3 års beskæftigelse på fuldtid inden for de seneste 5 år
  • Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark
  • Uddannelsen skal være godkendt til SVU
  • Du skal være studieaktiv
  • Du skal reducere din arbejdstid i virksomheden svarende til antallet af timer på uddannelsen
Når du er på SVU, får du 613,- kr. pr. dag, hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats (gældende fra 4. april 2011).

Du kan læse mere om SVU på Uddannelsesstyrelsens hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os i a-kassen.

Tag fag på merkonom med SVU
Flere af erhvervsakademierne rundt i landet udbyder akademi-merkonomuddannelsen på daghold. Et fag kan gennemføres på 6 uger. Der kan udbetales SVU i perioden.

Flere af de mulige fag kan måske have din interesse. F.eks. er der fagmoduler specielt rettet til detailhandel, og der er fagmoduler i ledelse, markedsføring og salgsteknik.

Læs mere på merkonom-uddannelsens hjemmeside. Her finder du også kontaktoplysninger til skolerne.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

1 kommentarer:

20. august 2012 kl. 15.12 Michall Helmbæk

Det er en helt fantastiske mulighed, lige pludselig bliver en uddannelse som koster 30.000 noget billigere for arbejdsgiveren, og det er lettere for medarbejderen at få bevilliget tiden og pengene til uddannelsen.

Der skal dog huskes på at der skal søges SVU og der er nogle skrappe krav herfor, men de er jo super godt nævnt i teksten ovenfor!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.