3. januar 2011

Skal efterlønnen afskaffes?

Skal efterlønnen afskaffes, eller skal alle danske lønmodtagere arbejde 1 time mere om ugen? Efter statsministerens nytårstale står det klart, at det er de to politiske bud på, hvordan Danmark skal klare fremtidens udfordringer for velfærdssamfundet.

Behov for at arbejde mere
Jeg tilslutter mig præmissen om, at det danske velfærdssystem er under pres. Skal vi opretholde vores velfærd i fremtiden, hvor der bliver flere, der skal forsørges af færre, ja så må der ske ikke blot justeringer, men reformer. Jeg er enig i, at en god måde at tackle udfordringer på er, at vi, der er på arbejdsmarkedet, og som er raske og rørige, skal arbejde mere. Herved øges skatteindtægterne og finansieringen af velfærdsstaten sikres.

Bedre at blive lidt længere end arbejde mere
Når vi stilles over for de to veje, vil vi anbefale, at den øgede arbejdsindsats sker ved lidt flere år på arbejdsmarkedet. Mange børnefamilier har i forvejen svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen. Det bliver endnu sværere med 1 time mere om ugen. Hver uge er der personer, som går ned med arbejdsrelateret stress. Det vil blive flere, hvis arbejdstiden sættes op. Mange lønmodtagere arbejder allerede nu mere end de 37 timer. Derfor er det ikke realistisk, at vi skal arbejde 1 time mere pr. uge.

De nedslidte må ikke svigtes
Vi vil derfor støtte en udfasning af efterlønnen. Men på betingelse af, at der tages hånd om de lønmodtagere, som er nedslidte. Det skal ske på tre niveauer:
- Førtidspensionen skal åbnes for nedslidte personer
- Fleksjobordningen skal i anvendelse for dem, der ikke kan arbejde på fuld tid
- Danske virksomheder skal tage et større samfundsansvar, så der sikres seniorjob på nedsat tid, nye funktionsområder o.lign.

Vi vil derfor stille et krav om, at forudsætningen for en udfasningen af efterlønnen er, at der etableres et lovmæssigt krav om seniorpolitik på alle danske arbejdspladser.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig A-kasse

13 kommentarer:

5. januar 2011 kl. 15.24 Anette Margie Nielsen

Efterlønnen skal afskaffes des før des bedre, da statsgælden vokser og vokser. Hele den politiske debat om efterlønnen er et billede af vores veldfærdsmodel, som vi ikke har haft råd til siden Anker Jørgensen etablerede den, men som vi har finansieret via skatter, øgede moms og afgifter og dyre lån.

Efterlønnen er derfor kun det første spadestik til de omfattende reformer, som Danmark er tvungen til at tage, hvis vi vil sikre os, at der i fremtiden skal være råd til vores sociale ydelser, uddannelse, børnepasning, pleje af ældre og sygehussektoren.

Ingen taler om, hvordan vi fremover skal være konkurrencedygtige og undgå at flere virksomheder outsourcer deres produktion og vidensmedarbejdere til udlandet.
Vi betaler for meget i skat og derfor er vores lønninger så høje, vi arbejder for lidt, har for meget ferie og så er der for mange, som forsørges af det offentlige. Der er en ubalance imellem de privatansatte, de offentlige ansatte og den store gruppe, som er på overførselsindkomst.

Så efterlønnen er bare det første skridt, hvis vi vil sikre os, at den basale velfærd også er tilgængelig for vores børn, brønebørn osv.

27. januar 2011 kl. 11.54 Anonym

Afskaf efterløn så hårdt er arbejdspladserne ikke

dem er der uheldig og gå ned før tid skulle have lov til at gå på efterløn i 3 år og blive omskolet til kontor arbejde eller til noget andet små job med løntilskud

jeg har en i familien der er kommet til skade med skulderne og kan desværre ikke drive landbrug og har fået skåne job ved transport af medicin og brø

27. januar 2011 kl. 12.03 Anonym

Nej Efterlønnen skal IKKE afskaffes men lave om til en anden form som er mere tidsvarende for det enkelte menneske.

Man skal skabe en tidbank og i denne sparere hvert enkelt menneske op, timer/dage/uger.

Hvert enkelt arbejde skal have en sats af tid. som ved siden af sin lønseddel kan se at de har sparet X antal timer/dage/uger op til hvornår denne kan trække sig fra sit arbejde

Dvs. en kontormedarbejder som ikke er hårdt fysisk arbejde skal måske Kun have 25 dage på et år til sin tidsbank.

Hvor imod en murer/blikkenslager/kloak/skraldemand.

Sparer måske 50 eller 60 dage op om året... Grundet dets fysiske hårdt og slider meget på kroppen.

I sidste ende passer ens tilbage trækning sig med de mulige fysiske/psykiske/monotome skrankvanger man har oparbejdet i løbet af et liv.

Vi skal se livet på en helt anden måde end vi gør i dag, da teknologien bliver mere og mere en del af vores liv, og derfor også tager mere over. Derved kan man nemt også rette og tilpasse ens arbejdes tidsbank som staten kommer til at stå for.

og denne model vil klart være den bedste efter min mening, da den virkelig tager højde for hvert enkelt menneskes som et sevlstændig individ.

Lad os eks. sige at en har været ude for en ulukke og er blevet 5% invalid, det har lægerne vurderet og derfor begrænser det også den enkeltes mobilitet/arbejde m.m men der kan man jo sige med det arbejde som den enkelte vælger vil denne få 5% af hver time/dage/uge mere i sin tidsbank til at kunne trække sig tilbage...

Modellen åbner op for muligheder som man ikke har set før og giver virkelig uanede muligheder for den enkelte

27. januar 2011 kl. 17.19 Anonym

Efterlønnen skal afskaffes - med sikkerhed for hjælp til dem der er slidt ned.
Jeg synes debatten i medierne for nogens vedkommende gør det sygeligt at være 60+ en underlig tankegang som jeg slet ikke kan følge.
Jeg fatter ikke at LO mv. accepterer, at arbejerne bliver slidt ned på deres arbejde - hvorfor har de ikke handlet tidligere og kæmpet for bedre arbejdsvilkår i stedet for at bruge pengene på reklamekampagner om alt muligt.
Det med at arbejde mere - holder efter min mening ikke - jeg har hørt om flere i det offentlige som er på deltid, og tager overtid i hver uge, så de kommer op på 37 timer eller mere - til "overtidsbetaling" - var det ikke en ide at få dem til at arbejde på lige vilkår med dem der er ansat fast på 37 timer, så de ikke udnytter systemet? - jeg synes det er uanstændigt.

Alle bør se på muligheder frem for begrænsninger - det er der virkelig nogen der glemmer.

27. januar 2011 kl. 22.48 Anonym

Selvfølgelig skal efterlønnen ikke afskaffes !
Og stillet overfor de 2 alternativer - afskaffelse af efterlønnen, eller arbejde 1 time mere om ugen - er mit bud da helt klart, at alle skal arbejde 1 time mere. Fordelt på 5 dage bliver det 15 minutter mere pr dag,- og del det op, således at man møder 7½ minut før og går 7½ minut senere... voila, så er det klaret !... og prøv så lige at gætte på hvor mange arbejdsgivere, der vil ansætte personale til at tjekke hver eneste lønmodtager i dette land for at se om de latterlige minutters "mere arbejde" også overholdes. Det er en farce, men lad os da helt klart stemme for denne "løsning", da det vil svare til absolut ingen ændring i forhold til nu.
På tilsvaarende måde, som at afskaffelse af efterlønnen ganske enkelt hverken kan eller vil skabe flere arbejdspladser eller skattekroner til staten. Det er ikke arbejdskraft, der er mangel på - det er arbejdspladser, nem den detalje er lissom smuttet for politikerne.
Hele denne efterlønssnak er en gang tågesnak, der afleder valgkvægenes opmærksomhed på de virkelige problemstillinger i relation til financieringen af samfundets behov - det er nu engang sådan, st det ikke er antallet af arbejdstagere, der skaber okonomisk vækst, men alene UDNYTTELSEN af arbejdskraften.. og den eneste måde at gøre det på, er at etablere arbejdspladser..og disse vil kun opstå, hvis det kan betale sig at etablere dem.. så enkelt er det altså bare.. men det er jo naturligvis ikke indviklet nok til alle de kloge hoveder (politikerne), der jo har som levebrød at forplumre stort set alt, de kommer i kontakt med ... jo mere snak, des længere tid kan de hæve deres offentligt betalte høje løn, og helt uden at skabe resultater.

28. januar 2011 kl. 08.32 Anonym

At efterlønnen afskaffes er den omkostning vi desværre bliver nødsaget til at acceptere, som følge af den økonomiske krise verden rundt, når det så er sagt, så må man forvente en anstændig politik, i mine øjne er det ikke anstændigt at planlægge en pensions alder på 70 år, som jeg har forstået er det en del af velfærds pakken for folk under 30 år, jeg tænker gad vide hvor mange gange det bliver lavet om inden det overhoved kommer igang. Hvis ikke der spares på efterlønnen hvor skal pengene så komme fra? skal vi skære i skolerne, hospitalerne, politiet, ældre plejen, eller måske bistandshjælpen. i virkeligheden er efterlønnen nok det mest brug bare. også få fat i alle svindlerne der svindler med handicap hjælp, og mange andre sociale ydelser,

28. januar 2011 kl. 11.32 Anonym

En afskaffelse af efterlønnen NEJdet bliver vi ikke nødt til.Hvorfor skal vore sure optjente penge gå til skattelettelser, til de højt lønnede.Det er for dårlig at regeringens fejlslagne politik skal betales af de dårligst bemidlede.Men det er den eneste vej de tør gå.Lad dem med million indkomster eksempelvis politikere komme til at betale til den slunkne statskasse.Vi må og skal ha andre folk på tinge til en mere retfærdig fordeling af indtægter og udgifter

29. januar 2011 kl. 15.38 Anonym

Der er en del, der nasser på staten! Jeg er enig - spar dem væk!! Dem kunne man måske godt tage at kigge på først!! Et eksempel som ikke engang er slemt, ifht hvad man ellers har hørt:
Kvinde kan efter en bækkenløsning ifbm graviditet ikke længere opfylde sit arbejde som mejerist, da det kræver at stå op i 8 timer. Hun går i 5 år og læser HF fag på statens regning. Derefter læser hun en 4 årig uddannelse på lærerseminariet på statens regning. Da hun er færdig - vil hun alligevel ikke være lærer, og har så fundet sig et arbejde i den private sektor. Det er da herligt for hende, MEN at staten betaler uddannelse og kontanthjælp i 9 år, synes jeg er latterligt. De kunne have givet hende en 2 årig kontoruddannelse, og så færdig!!
Mht efterlønnen, så synes jeg både for og imod. Ja, hvis de finder andre løsninger for de nedslidte og der kan komme flere deltidsjob for de ældre osv. Nej, hvis der ikke bliver gjort noget alternativt - fordi vi jo skal spare og så skal spare på det hele! Hvem skal beslutte om en person er nedslidt? Psykisk eller fysisk?
Jeg tror ikke, at vi kommer til at mærke til den helt store ændring ved at arbejde 1 time mere om ugen, hverken på os selv eller på statskassen. Så kan folk jo også bare arbejde lidt hurtigere eller have en kaffepause mindre.. Jeg ved det ikke! Det skal måske prøves, men tror ikke på den helt store gevinst. At afskaffe efterlønnen vil sikkert kunne mærkes i statskassen, men det går ud over nogle mennesker. Og når vi så skal finde alternativer til disse, hvor meget besparelse er der så? Ja, der er selvfølgelig de raske, som gerne vil på efterløn. Dem kan man holde på arbejdsmarkedet lidt længere, men giver det noget? De taler måske om en besparelse på flere miliarder, men det bliver da kun på efterlønskontoen.. Andre kontoer til de nedslidte som skal på førtidspension osv vil blive højere... Så alt ialt ikke så meget besparelse, tror jeg!!
Hvorfor laves der skattelettelser, når der mangler penge i kassen. Det forstår jeg ikke helt?!
Vi må og skal have flere arbejdspladser, men hvordan får vi firmaer til at ansætte eks. lærlinge. Der går utroligt mange unge rundt og leder efter eks. frisør-, murer-, tømrerlærepladser osv, og det er ikke til at opdrive. Det er synd for de unge, som jo er super motiveret for at arbejde hårdt og lære et håndværk. Det lille tømrerfirma har ikke råd til at ansætte en lærling, for han ved ikke hvad han har af opgaver imorgen. Jeg kan godt forstå det. Men hvorfor går staten ikke ind og hjælper her? Unge mennesker på kontanthjælp skal hellere ud og arbejde og betale skat! Der må da være nogle kloge hoveder, der kan regne ud, hvordan den ligning skal løses?! Det er jo sørgeligt at de få unge skal passe en masse gamle, men de er ikke uddannet halvdelen af dem, for de kunne ikke få lærerplads..
Ja, man kan jo blive ved, men jeg bliver nok for kedelig at høre på!! Jeg tror i bund og grund, at der kan findes flere og bedre løsninger end afskaffelse af efterlønnen, men den er jo umiddelbart en nem løsning, og der skal måske vises hurtige resultater her op til folketingsvalget..?
Spændende at læse jeres andres indlæg om meninger/holdninger. Jeg synes det er nogle gode argumenter både for og imod..

31. januar 2011 kl. 15.03 Palle Niebuhr

Efterlønnen afskaffes, vi skal arbejde mere og lønnen skal ned hvis vi i fremtiden skal være konkurrencedygtige.
Den offentlige sektor skal være MEGET bedre til at forvalte deres økonomi.

Det vigtigste er dog, at gøre det attraktivt at drive virksomhed i Danmark.
I England f.eks. er de første år for en ny opstartet forretning skattefri.
I Danmark kan en iværksætter med lidt held få en kassekredit til skyhøje renter for derefter at blive kvalt i love og regler fra det offentlige, der udover at forvente at iværksætteren laver alt selv, via såkaldt Nem ID og andre uigennemtænkte tiltag, kræver skyhøje skatter og afgifter.
Vi kan altså ikke leve af at klippe hinanden, vi er nødt til at sørge for en god grobund for det private erhvervsliv.

Jeg er selv medejer at en 3 klinikker hvor vi arbejder med lasere. Først godkender Sundhedsstyrelsen vort arbejde, men efter et par år laver de reglerne om, så vi i dag skal have en læge til at supervisere klinikken - fair nok, men SST skal for at have godkendelsen liggende have ca. 16.000,- om året og lægen skal lønnes. Det kan vi godt leve med, MEN vi har nu på tredie år ikke opnået en godkendelse af vor læge, og vi må ikke arbejde før lægen er godkendt. Vi har brugt enorme ressourcer på dette og har også fået en uberettiget politianmeldelse fra SST, som er tilbagevist fra politiets side - uden en undskyldning fra det offentlige, naturligvis.
Det helt groteske i denne sag er, at nogle af lægerne i SST, der arbejder som konsulenter med hensyn til vor godkendelse, er medejere af klinikker der er vore konkurrenter.
De fleste af vore kolleger er lukket eller gået konkurs.
Vi er selv ved, at starte hovedkontor i England og senere flytter vi vore klinikker til Flensborg, hvor vi stadig kan servicere vore kunder i Danmark, men slipper for de tåbelige danske regler og høje skatter.

Det sidste var måske et lille sidespring, men en kommentar på, at vi er nødt til at være konkurrencedygtige og undgå at virksomheder outsourcer til udlandet.
Det er ikke nok at arbejde en time mere hvis de fleste der gør det er offentligt ansatte, og at spare 16 mia. på efterlønnen er en dråbe i havet når det årlige budget er 1.000 mia.

9. februar 2011 kl. 13.52 Anonym

Personligt går jeg ind for afskaffelse af efterlønnen, mens jeg er opmærksom på at alle tiltag vil have konsekvenser... Det er måske bare et spørgsmål om hvor hurtigt vi skal bruge pengene, hvor stor vi er villige til at se gælden vokse og derpå hvad vi er villige til at ofre, for enhver beslutning vil have konsekvenser!

Hvis alle skal arbejde længere, kan man måske forvente en hårdere sygdomsjournal i de ældre år, som kommer til at koste samfundet mere end vi tjener på at afskaffe efterlønnen??...

S/SF's forslag om at arbejde længere, skal ikke fejes af vejen. Det er en god plan, men ikke en løsning, da vi ikke kan lovgive os ud af den plan. Desuden vil det betyde at hver 8 medarbejder så ikke behøves og i teorien kan fyres, så har vi endnu flere på overførselindkomst.

21. februar 2011 kl. 20.24 Anonym

Vi skal alle spare, og jeg tar gerne min tørn! Med det mener jeg at der skal spares hel fra toppen til bunden af samfundet ,,, Såvit jeg ved koster kongehuset ca 400 millioner ,, kunne huset eks ikke nøjes med 200 millioner. Forsvaret koster ca 21 milliarder! Mon ikke også de kunne spare lidt der ,lad os sige 5 milliarder, hva med ministerpensionen´, de vil ta min efterløn, burde de så ikke give afkald på deres ministerpensioner,og sådan kunne jeg blive ved. Skal den lille mand spare,så må der sku også spares fra toppen ,,Der er masser af penge at hente

15. marts 2011 kl. 10.28 Anonym

Hvad kunne alternativerne til efterlønnens afskaffelse så være, udover at vi arbejder mere?

3. januar 2012 kl. 12.19 Anonym

indvandre ender på førtidspension.det syntes jeg er helt fint så kan nedslidte danskere få frataget deres efterløn og de må gå på arbejde i en høj alder så kan de tage lidt smertestillende og nogle gigtpiller det kalder jeg en fornuftig omfordelings politik vorherre bevares

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.