4. januar 2011

Gør din indflydelse gældende


Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening afholder ordinær repræsentantskabsmøde den 6. maj 2011 på Trinity ved Fredericia.

Krifa Erhverv udgør en central afdeling i Kristelig A-kasse og kan stille med 5 repræsentanter.

Har du lyst til at stille op som repræsentant og dermed gøre din indflydelse gældende, så send os en besked om det via dette link.

Hvis vi modtager mere end 5 kandidater, skal vi vælge mellem de opstillede. I så fald vil vi sende et brev til dig og bede dig udfylde et præsentationsskema, så vi kan præsentere dig korrekt i den efterfølgende urafstemning.

Kandidater skal være opstillet senest 3 måneder før repræsentantskabsmødet. Sidste frist for opstilling er således den 6. februar 2011.

Repræsentantskabsmødet foregår på Trinity Kursus- og Konferencecenter ved Fredericia. Der ydes en diæt for deltagelse, ligesom der også betales kørepenge.

Du kan læse mere om repræsentantskabet her.

1 kommentarer:

8. februar 2011 kl. 14.49 Hasse Hagsteen

Fristen er nu overskredet. Det blev til 5 kandidater og der blev derfor ikke behov for urafstemning. De 5 kandidater vil efter bedste evne repræsentere de selvstændige kunder i Kristelig A-kasse. Tak fordi I tog imod valget!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.