25. januar 2011

Tilskud til kurser reduceres

Fra den 7. februar 2011 reduceres satsen for VEU-godtgørelse ved deltagelse i kurser.

Som følge af finansloven 2011 bliver satsen for VEU-godtgørelse reduceret fra den 7. februar 2011, så du maksimalt kan få 613 kr. pr. kursusdag (80 % af fuld dagpengesats 2011). Hidtil har VEU-godtgørelsen været 766 kr. pr. dag (100 % dagpengesats 2011).

For kursusforløb, der påbegyndes inden den 7. februar 2011, vil VEU-godtgørelsen dog stadig være 766 kr. pr. kursusdag.

I vores nyhedsmail nr. 9 i 2010 skrev vi om muligheden for at tage på kursus og søge om VEU-godtgørelse til dette. På det tidspunkt var planen, at satsen for VEU-godtgørelse først skulle reduceres fra den 1. januar 2012. Vi mente derfor ikke, at det allerede da var relevant at vejlede om ændringerne.

Betingelserne for at få VEU-godtgørelse er uændret. Læs vores artiklen om VEU-godtgørelse her på bloggen.
2 kommentarer » Læs mere…

18. januar 2011

Dit kontingent 2011

Fra den 1. januar skal staten have 15 kr. mere fra alle, der er forsikret på fuld tid i en a-kasse.

0 kr. til Kristelig A-kasse for Selvstændige, men 15 kr. til staten.
Det er det såkaldte statsbidrag, der stiger med 15 kr. Men med 428 kr. om måneden for at være med i vores a-kasse har vi stadig en konkurrencedygtig pris, hvor vi kan holde kvaliteten i top. Og du kan stadig trække hele dit kontingent hos os fra i skat.


Lars Stig Madsen, kommunikationsmedarbejder, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

4. januar 2011

NemID – og hva’ så?


Der har været talt og skrevet meget om NemID på det seneste. Ikke alt har været lige positivt, og meget har måske også været en smule forvirrende.


NemID er den nye form for digital signatur, der blev lanceret 1. juli sidste år. NemID har til formål at gøre det endnu nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder at færdes sikkert på nettet.


Set fra et brugersynspunkt er fordelene ved NemID bl.a. at du kan bruge samme digitale signatur til rigtig mange ting – og du kan gøre det fra enhver computer med internetadgang. Alt det kan du læse meget mere om på http://www.nemid.nu/.


Selv om NemID har fået en lidt ublid medfart i den første levetid, er der ingen tvivl om at NemID i kraft af den massive opbakning fra banker, offentlige instanser og erhvervsliv er fremtidens digitale signatur.


Hvad gør bankerne og det offentlige?

Hvis du bruger netbank, har dit pengeinstitut sikkert allerede informeret dig om NemID. Alle danske banker skiftede fra det gamle Net-ID til NemID senest 31. december 2010. Offentlige hjemmesider som http://www.borger.dk/ og http://www.skat.dk/ var allerede fra NemID-lanceringen 1. juli parat til login med NemID.

Det forventedes at ca. 3 millioner danskere ville have NemID ved udgangen af 2010.


Hvad gør Krifa Erhverv?

Krifa Erhverv understøtter brugen af NemID ved login på selvbetjening og login på Erhvervshandlen. Indtil videre virker de andre loginmuligheder (Net-ID, Den Fælles Pinkode og den gamle digitale signatur) stadig, men disse udgår efter planen i løbet af 2011.

Hvad skal jeg gøre?

Krifa Erhverv anbefaler, at du begynder at bruge NemID hurtigst muligt. Hvis du har spørgsmål i relation til NemID er du velkommen til at stille dem her på bloggen.


Jakob Møller og Karsten Degn, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

Gør din indflydelse gældende


Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening afholder ordinær repræsentantskabsmøde den 6. maj 2011 på Trinity ved Fredericia.

Krifa Erhverv udgør en central afdeling i Kristelig A-kasse og kan stille med 5 repræsentanter.

Har du lyst til at stille op som repræsentant og dermed gøre din indflydelse gældende, så send os en besked om det via dette link.

Hvis vi modtager mere end 5 kandidater, skal vi vælge mellem de opstillede. I så fald vil vi sende et brev til dig og bede dig udfylde et præsentationsskema, så vi kan præsentere dig korrekt i den efterfølgende urafstemning.

Kandidater skal være opstillet senest 3 måneder før repræsentantskabsmødet. Sidste frist for opstilling er således den 6. februar 2011.

Repræsentantskabsmødet foregår på Trinity Kursus- og Konferencecenter ved Fredericia. Der ydes en diæt for deltagelse, ligesom der også betales kørepenge.

Du kan læse mere om repræsentantskabet her.
1 kommentar » Læs mere…

3. januar 2011

Skal efterlønnen afskaffes?

Skal efterlønnen afskaffes, eller skal alle danske lønmodtagere arbejde 1 time mere om ugen? Efter statsministerens nytårstale står det klart, at det er de to politiske bud på, hvordan Danmark skal klare fremtidens udfordringer for velfærdssamfundet.

Behov for at arbejde mere
Jeg tilslutter mig præmissen om, at det danske velfærdssystem er under pres. Skal vi opretholde vores velfærd i fremtiden, hvor der bliver flere, der skal forsørges af færre, ja så må der ske ikke blot justeringer, men reformer. Jeg er enig i, at en god måde at tackle udfordringer på er, at vi, der er på arbejdsmarkedet, og som er raske og rørige, skal arbejde mere. Herved øges skatteindtægterne og finansieringen af velfærdsstaten sikres.

Bedre at blive lidt længere end arbejde mere
Når vi stilles over for de to veje, vil vi anbefale, at den øgede arbejdsindsats sker ved lidt flere år på arbejdsmarkedet. Mange børnefamilier har i forvejen svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen. Det bliver endnu sværere med 1 time mere om ugen. Hver uge er der personer, som går ned med arbejdsrelateret stress. Det vil blive flere, hvis arbejdstiden sættes op. Mange lønmodtagere arbejder allerede nu mere end de 37 timer. Derfor er det ikke realistisk, at vi skal arbejde 1 time mere pr. uge.

De nedslidte må ikke svigtes
Vi vil derfor støtte en udfasning af efterlønnen. Men på betingelse af, at der tages hånd om de lønmodtagere, som er nedslidte. Det skal ske på tre niveauer:
- Førtidspensionen skal åbnes for nedslidte personer
- Fleksjobordningen skal i anvendelse for dem, der ikke kan arbejde på fuld tid
- Danske virksomheder skal tage et større samfundsansvar, så der sikres seniorjob på nedsat tid, nye funktionsområder o.lign.

Vi vil derfor stille et krav om, at forudsætningen for en udfasningen af efterlønnen er, at der etableres et lovmæssigt krav om seniorpolitik på alle danske arbejdspladser.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig A-kasse
13 kommentarer » Læs mere…