25. november 2010

Tag på kursus med tilskud

Hvis du har "huller" i arbejdskalenderen her i den kolde vintertid, kan du muligvis tage på kursus og få op til 752 kr. pr. kursusdag.
Vinter, snevejr og kulde kan for mange selvstændige betyde nedgang i arbejdsopgaver. Hvis dette er tilfældet for dig, hvorfor så ikke bruge "hullerne" i kalenderen til at blive klogere?


Når du er selvstændig, har du mulighed for at tage på kursus og søge om VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelse er et økonomisk tilskud til voksne, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der er ingen grænser for, hvor mange kurser du må deltage i - og vi udbetaler op til 752 kr. pr. kursusdag.

Betingelser for at få VEU-godtgørelse
  • Du må højst have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis du er højere uddannet, skal uddannelsen være forældet. Det vil sige, at du ikke må have brugt den eller elementer af den i dit arbejde inden for de seneste 5 år
  • Kurset skal være berettiget til VEU-godtgørelse
  • Du skal sende os din ansøgning om VEU-godtgørelse senest 4 uger efter sidste kursusdag.
  • Du får VEU-godtgørelse for de timer, hvor du har tab af indtægt og arbejdsmulighed i din virksomhed, når du tager på kursus.
Det vil sige, at hvis du sædvanligvis arbejder 37 timer om ugen i din virksomhed og deltager i fuldtidsundervisning, udbetaler vi 752 kr. pr. kursusdag.

Hvis du sædvanligvis arbejder mindre end 37 timer om ugen, eller hvis du udfører noget af dit arbejde på kursusdagene, modregnes disse timer i VEU-godtgørelsen.

Sådan gør du
Først skal du finde det kursus, du ønsker at deltage i. Kurserne afholdes typisk på handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre og landbrugsskoler. På denne hjemmeside finder du en oversigt over kurser.

Du skal selv tilmelde dig på skolen og betale kursusgebyret. Skolen udleverer en VEU-ansøgning til dig, som du skal udfylde og sende til Krifa Erhverv. Når skolen har bekræftet, at du har deltaget på kurset, udbetaler vi VEU-godtgørelse til din virksomhed.

På de fleste kurser kan du desuden søge befordringsgodtgørelse.

Læs mere om VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at ringe til os på 7227 7800.
Skriv kommentar » Læs mere…

22. november 2010

Et sundt job.


Der tales meget om sundhed. Vi skal være sunde i vores fritidsliv, og vi skal være sunde på arbejdet.

Men hvad gør egentlig arbejdspladsen til et sundt sted for os at være? Eller omvendt – hvad gør, at arbejdspladsen måske IKKE er et sundt sted?

Barrierer for et sundt job
I Kristelig Fagbevægelse vil vi arbejde med nogle af de problemer, som forhindrer, at jobbet er et sundt sted at være. Sundt er her meget bredt forstået – omfattende det hele menneske. Selv om man har en sund madordning på arbejdet, er jobbet ikke sundt, hvis man samtidig er hamrende stresset.

Der kan være problemer af forskellige slags. Det kan være psykiske eller fysiske forhold på jobbet. Det kan også være problemer, der forhindrer en sund balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Eller noget helt andet.

Hvad oplever du?
Hvilke problemer oplever du som de største for et sundt arbejdsliv? Skriv det til os, så er du med til at præge, hvad vi sætter på dagsordenen.
Skriv kommentar » Læs mere…