22. april 2010

Du kan ikke fyre din ægtefælle

Hvis din ægtefælle tager del i arbejdet i din virksomhed, kan du ikke opsige din ægtefælle som almindelig lønmodtager, og din ægtefælle kan heller ikke selv sige op.

Lønmodtagerregler gælder ikke
Hvis man arbejder i en virksomhed, som man selv eller ens ægtefælle ejer eller er medejer i, bliver man i langt de fleste tilfælde betragtet som selvstændig erhvervsdrivende. Det betyder bl.a., at man ikke har en lønmodtagers rettigheder eller beskyttelse.

Det medfører, at man ikke kan sige sit arbejde op og så få dagpenge. Man kan heller ikke få dagpenge, hvis der f.eks. er manglende arbejde, eller virksomheden lukker ned for sæsonen. Opstår der helbredsmæssige problemer, så man ikke kan holde til arbejdet længere, er det heller ikke en gyldig grund til at stoppe.

Hvorfor bliver din ægtefælle betragtet som selvstændig?
Man har status som selvstændig erhvervsdrivende, hvis der både er et ejerskab og en beskæftigelse i virksomheden. Der stilles krav til størrelsen af ejerskabet, men det er underordnet, om man selv ejer virksomheden, eller om det alene er ens ægtefælle, der er ejer.

Mængden af beskæftigelse har alene betydning for, om beskæftigelsen anses for at være hovederhverv eller bierhverv. Den beskæftigelse, man har, vil dog som hovedregel blive betragtet som udøvelse af selvstændig virksomhed - og altså ikke som lønarbejde. Det er i denne sammenhæng lige meget, om man får løn for arbejdet eller ikke.

For at blive betragtet som selvstændig, skal der både være et ejerskab og en beskæftigelse. Begge dele skal være opfyldt, så hvis én af de to forhold ophører, er man også ophørt med at være selvstændig.

Muligheder for ophør
Et ophør med ejerskab sker enten ved at lukke hele virksomheden eller ved at sælge sine andele.
Et ophør med beskæftigelsen sker ved, at man ikke længere har mulighed for at udføre den arbejdsfunktion, man har haft. Det kan der være flere grunde til. Nogle af dem er:
  • Man bortforpagter hele virksomheden. Der er krav om, at bortforpagtningen er på mindst fem år og gensidig uopsigelig.
  • Den arbejdsfunktion, man har i virksomheden, hører helt op. Det er ikke nok, at den er overgivet til andre eller evt. flyttet til udlandet.
  • Man har fået andet arbejde på over 30 timer om ugen, og ansættelsen er ikke på nogen måde tidsbegrænset.Man starter sin egen virksomhed. Der stilles igen krav om, at beskæftigelsen i den nye virksomhed er på over 30 timer om ugen.
  • Den arbejdsfunktion, man har, ændrer karakter, så man ikke længere er faglig kompetent til at udføre sit arbejde. Der skal så ansættes faglig kompetent personale til at udføre arbejdet i stedet for.

Der er forskel på, hvilke begrundelser der kan bruges, alt efter om det er en enkeltmandsejet virksomhed, eller om det er et selskab.

Hvad du skal gøre

Hvis din ægtfælle tager del i arbejdet i din virksomhed - hvad enten det er lønnet eller ulønnet - så søg råd i a-kassen om, hvilke regler der gælder for evt. at kunne modtage dagpenge.

Skriv kommentar » Læs mere…