18. marts 2010

Få din efterløn - og driv din virksomhed videre

De fleste, som går på efterløn, vælger at afvikle deres virksomhed og nyde seniortilværelsen fuldt ud. Men hører du til dem, som ikke helt vil slippe tøjlerne, åbner lovgivningen også mulighed for det.

Der er to måder at drive virksomheden videre på: Du kan vælge at gå på halv tid, eller du kan afvikle størstedelen af virksomheden og drive resten i maksimalt 400 timer om året. Læs her, hvad betingelserne er:

Virksomhed på halv tid
Fortsætter du virksomheden på halv tid, skal du have drevet den i væsentlig omfang i mindst de tre sidste hele regnskabsår umiddelbart før du går på efterløn.

Opfylder du det krav, kan du vælge mellem at drive virksomhed fast i 18½ time om ugen eller i op til 962 timer om året. I begge tilfælde kræver det, at du sætter din arbejdstid ned indenfor de seneste seks måneder før, du går på efterløn.

Du arbejder 18½ time om ugen
For at bruge denne mulighed skal du enten dokumentere, at dele af dit tidligere arbejde er faldet bort, eller at dele af det er overtaget af andre ansatte. Det må ikke være din ægtefælle / samlever eller umyndige børn, som overtager dine arbejdsopgaver.

I den periode du er på efterløn, skal du arbejde nøjagtigt 18½ time om ugen - hverken mere eller mindre. Du må naturligvis holde dine fem ugers ferie, uden at der sker noget.

Du arbejder op til 962 timer om året
Ordningen er lidt mere fleksibel end 18½-times ordningen. Her er kravet dog, at det er dig alene, der driver virksomheden i den periode, du får efterløn. Din ægtefælle må dog gerne deltage. Men der må ikke være ansatte.

962 timers ordningen kræver, at du både sandsynliggør, at dele af dit tidligere arbejde er faldet væk, og at din virksomheds indtjening skal ned på det halve af, hvad det var tidligere. For at vi kan vurdere det som a-kasse, tager vi gennemsnittet af din indtjening de sidste tre år, inden du gik på efterløn - og i efterlønsperioden må du altså tjene halvdelen af dette gennemsnit.

Du kan højst få efterløn for 25 timer om ugen - og maksimalt 962 timer om året. Det vil sige, hvis du konsekvent arbejder 15 timer pr. uge, vil du have brugt hele din årlige ret til efterløn midt i september. Du kan så først få efterløn igen fra 1. januar året efter.

Virksomhed i op til 400 timer om året
Har du brug for mere fritid end det giver at gå på halv tid, kan du søge om dispensation til at drive din virksomhed videre i op til 400 timer om året. For at kunne det, skal du sandsynliggøre, at du har afviklet så mange arbejdsopgaver, at den samlede arbejdstid i virksomheden er på højst 400 timer. Derudover må virksomhedens dækningsbidrag 1 i efterlønsperioden ikke være mere end 68.070 kr om året. Dækningsbidrag 1 er nettoomsætning minus vareforbrug.

Mens du er på efterløn, skal du hver måned både angive de timer, du selv bruger og de timer, en eventuel medhjælpere bruger. Du bliver dog kun trukket i din efterløn for dine egne timer. En gang om året skal du sende en attest ind, som viser, at dit dækningsbidrag 1 ikke er mere end det tilladte.

Vil du vide mere
Hvis du gerne vil høre mere om netop din mulighed for at drive din virksomhed videre, mens du er på efterløn, så kontakt os.
Skriv kommentar » Læs mere…