21. december 2010

Retningslinjer for blog

Krifa Erhverv vil gerne høre din mening og inviterer dig derfor til dialog med os på vores blog.

Du er velkommen til at kommentere indlæg og deltage i debatten.

På vores blog har du mulighed for at møde forskellige medarbejdere i Krifa Erhverv. De blogger om det der ligger dem på hjertet, og giver input fra deres forskellige fagområder.

Der kommer ca. et nyt indlæg hver uge.

Medarbejdere der blogger, gør det på vegne af Krifa Erhverv, men indholdet kan være udtryk for egne holdninger.

Krifa Erhverv forbeholder sig ret til at slette indlæg og kommentarer som:
 • angriber personer ved navns nævnelse
 • diskriminerer andre f.eks. på grund af race og religion
 • indeholder markedsføringsmateriale og reklame, som er i direkte konkurrence med Krifa Erhverv

Vi yder ikke rådgivning på bloggen men henviser til vores chat, e-mail eller telefon

Velkommen på vores blog

2 kommentarer » Læs mere…

25. november 2010

Tag på kursus med tilskud

Hvis du har "huller" i arbejdskalenderen her i den kolde vintertid, kan du muligvis tage på kursus og få op til 752 kr. pr. kursusdag.
Vinter, snevejr og kulde kan for mange selvstændige betyde nedgang i arbejdsopgaver. Hvis dette er tilfældet for dig, hvorfor så ikke bruge "hullerne" i kalenderen til at blive klogere?


Når du er selvstændig, har du mulighed for at tage på kursus og søge om VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelse er et økonomisk tilskud til voksne, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der er ingen grænser for, hvor mange kurser du må deltage i - og vi udbetaler op til 752 kr. pr. kursusdag.

Betingelser for at få VEU-godtgørelse
 • Du må højst have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis du er højere uddannet, skal uddannelsen være forældet. Det vil sige, at du ikke må have brugt den eller elementer af den i dit arbejde inden for de seneste 5 år
 • Kurset skal være berettiget til VEU-godtgørelse
 • Du skal sende os din ansøgning om VEU-godtgørelse senest 4 uger efter sidste kursusdag.
 • Du får VEU-godtgørelse for de timer, hvor du har tab af indtægt og arbejdsmulighed i din virksomhed, når du tager på kursus.
Det vil sige, at hvis du sædvanligvis arbejder 37 timer om ugen i din virksomhed og deltager i fuldtidsundervisning, udbetaler vi 752 kr. pr. kursusdag.

Hvis du sædvanligvis arbejder mindre end 37 timer om ugen, eller hvis du udfører noget af dit arbejde på kursusdagene, modregnes disse timer i VEU-godtgørelsen.

Sådan gør du
Først skal du finde det kursus, du ønsker at deltage i. Kurserne afholdes typisk på handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre og landbrugsskoler. På denne hjemmeside finder du en oversigt over kurser.

Du skal selv tilmelde dig på skolen og betale kursusgebyret. Skolen udleverer en VEU-ansøgning til dig, som du skal udfylde og sende til Krifa Erhverv. Når skolen har bekræftet, at du har deltaget på kurset, udbetaler vi VEU-godtgørelse til din virksomhed.

På de fleste kurser kan du desuden søge befordringsgodtgørelse.

Læs mere om VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at ringe til os på 7227 7800.
Skriv kommentar » Læs mere…

22. november 2010

Et sundt job.


Der tales meget om sundhed. Vi skal være sunde i vores fritidsliv, og vi skal være sunde på arbejdet.

Men hvad gør egentlig arbejdspladsen til et sundt sted for os at være? Eller omvendt – hvad gør, at arbejdspladsen måske IKKE er et sundt sted?

Barrierer for et sundt job
I Kristelig Fagbevægelse vil vi arbejde med nogle af de problemer, som forhindrer, at jobbet er et sundt sted at være. Sundt er her meget bredt forstået – omfattende det hele menneske. Selv om man har en sund madordning på arbejdet, er jobbet ikke sundt, hvis man samtidig er hamrende stresset.

Der kan være problemer af forskellige slags. Det kan være psykiske eller fysiske forhold på jobbet. Det kan også være problemer, der forhindrer en sund balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Eller noget helt andet.

Hvad oplever du?
Hvilke problemer oplever du som de største for et sundt arbejdsliv? Skriv det til os, så er du med til at præge, hvad vi sætter på dagsordenen.
Skriv kommentar » Læs mere…

16. september 2010

net-I-værk nye input til hverdagen


net-I-værk er et gratis tilbud til dig som kunde i Krifa Erhverv om at være med i et professionelt netværk. Ved et net-I-værk-møde i Kolding gik det næsten helt i FISH.

Gennem net-I-værk mødes du med andre selvstændige i et forum, som kan give øget salg og nye kontakter. Netværkene kan have mange funktioner. Det afhænger helt af, hvem der er med. Der kan være fokus på at dele erfaringer med hinanden eller at finde nye udviklingsmuligheder. net-I-værk har grupper i Aalborg, Randers, Århus, Kolding og Ballerup.

Der gik fisk i netværksmødet Forleden var der fra kl. 8 til 10 møde for de to netværksgrupper i Kolding. Kristelig Fagbevægelses nye afdelingskontor i byen lagde rammer til arrangementet, der til deltagernes store overraskelse begyndte ude på p-pladsen.

Deltagerne blev bedt om at stille sig i en rundkreds og udstyret med forklæde og engangshandsker. Og så skulle der kastes med fisk! Fisken skulle kastes til en anden deltager, mens man råbte sit firmas slogan. På den måde blev dagens tema om FISH-konceptet slået an. FISH er en måde, man kan have tilgang til sit arbejde på, et værktøj og en filosofi, der bygger på leg, at være nærværende over for kunder og kolleger, at gøre kunderne glade og en måde at vælge sin (positive) holdning til hverdagen på.

Men hvad siger deltagerne til net-I-værk og fiskekast?

Nye input til hverdagen
Else Marie Larsen kommer fra ProRex i Christiansfeld, der er en produktions-og distributionsvirksomhed for kristen litteratur med to ansatte:

- I net-I-værk får jeg input og sparring. Selvom vi kommer fra forskellige brancher, er udfordringerne og opgaverne, vi står med, ofte identiske. For mange er PR og marketing en stor resursemæssig udfordring. Så derfor er alle gode ideer, der ikke koster penge, virkelig guldkorn, jeg kan tage med herfra og bruge. FISH-arrangementet i dag var inspirerende. For vi kan ikke ofte nok blive mindet om at have fokus på det positive. Gennem legen lærer og husker vi.

Netværk og markedsføring
Bernt Lassen kommer fra Medarbejderferie i Vejen, der er en virksomhed med to ansatte, der administrerer ferietilbud til medarbejdere i skandinaviske virksomheder.

- Jeg kommer i net-I-værk, fordi det er en måde at markedsføre sig på og at lære at blive bedre til at netværke. Det er spændende at komme og høre om andres erfaringer og selv bidrage med det, jeg kan. Der er mange brugbare indlæg. FISH var spændende at høre om. Ikke mindst den positive tilgang til det at arbejde. Sidste gang handlede det om at bruge lean og at blogge på nettet. Jeg glæder mig allerede til det næste netværksmøde.

Testede elevatortalen
Jette Trillingsgaard fra firmaet Assisting Interim Marketing i Kolding arbejder til dagligt med tids- eller projektbaseret marketing i virksomheder.

- Da vi begyndte vores netværksgruppe, var vi meget fokuserede på vores udbytte af møderne. Vi bestemte, at vi ville handle hos hinanden – og anbefale hinanden videre i andre netværk. Det skulle ikke være en snakkeklub. Men efterhånden har det ændret sig til, at vi i stedet bruger hinanden til sparring, og vi bruger hinandens spidskompetencer til at komme med indlæg, ligesom vi tester forskellige ideer af på hinanden.

- I dag fik jeg mest ud af snakken bagefter, hvor vi skulle fortælle begejstret om vores egen virksomhed. Det var en uforpligtende måde at teste "elevator-talen" af på – og få feedback fra de andre i gruppen. Det var interessant at opleve andres reaktioner på forskellige indgangsvinkler. Og ikke mindst tage begejstringen for talen med hjem i virksomheden – og bruge ved næste opkald til kunderne.

Læs mere om FISH her

Læs mere og tilmeld dig net-I-værk
Skriv kommentar » Læs mere…

10. september 2010

Flot omtale af Krifa Erhverv

Erhvervsbladet har lavet en sammenligning af de fire a-kasser, som henvender sig til selvstændige. Jakob Kjær Eskildsen, professor ved Handelshøjskolen Aarhus Universitet, har medvirket.

I sammenligningen fremgår det, at:
 • Kristelig A-kasse indtager en flot 3-placering i tilfredshedsundersøgelsen blandt samtlige a-kasser.
 • Kunder i Kristelig A-kasse er mere tilfredse end i de tre andre a-kasser for selvstændige.
 • Kristelig A-kasse omtales som billigst i forhold til de andre a-kasser for selvstændige.

Læs hele artiklen.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

22. april 2010

Du kan ikke fyre din ægtefælle

Hvis din ægtefælle tager del i arbejdet i din virksomhed, kan du ikke opsige din ægtefælle som almindelig lønmodtager, og din ægtefælle kan heller ikke selv sige op.

Lønmodtagerregler gælder ikke
Hvis man arbejder i en virksomhed, som man selv eller ens ægtefælle ejer eller er medejer i, bliver man i langt de fleste tilfælde betragtet som selvstændig erhvervsdrivende. Det betyder bl.a., at man ikke har en lønmodtagers rettigheder eller beskyttelse.

Det medfører, at man ikke kan sige sit arbejde op og så få dagpenge. Man kan heller ikke få dagpenge, hvis der f.eks. er manglende arbejde, eller virksomheden lukker ned for sæsonen. Opstår der helbredsmæssige problemer, så man ikke kan holde til arbejdet længere, er det heller ikke en gyldig grund til at stoppe.

Hvorfor bliver din ægtefælle betragtet som selvstændig?
Man har status som selvstændig erhvervsdrivende, hvis der både er et ejerskab og en beskæftigelse i virksomheden. Der stilles krav til størrelsen af ejerskabet, men det er underordnet, om man selv ejer virksomheden, eller om det alene er ens ægtefælle, der er ejer.

Mængden af beskæftigelse har alene betydning for, om beskæftigelsen anses for at være hovederhverv eller bierhverv. Den beskæftigelse, man har, vil dog som hovedregel blive betragtet som udøvelse af selvstændig virksomhed - og altså ikke som lønarbejde. Det er i denne sammenhæng lige meget, om man får løn for arbejdet eller ikke.

For at blive betragtet som selvstændig, skal der både være et ejerskab og en beskæftigelse. Begge dele skal være opfyldt, så hvis én af de to forhold ophører, er man også ophørt med at være selvstændig.

Muligheder for ophør
Et ophør med ejerskab sker enten ved at lukke hele virksomheden eller ved at sælge sine andele.
Et ophør med beskæftigelsen sker ved, at man ikke længere har mulighed for at udføre den arbejdsfunktion, man har haft. Det kan der være flere grunde til. Nogle af dem er:
 • Man bortforpagter hele virksomheden. Der er krav om, at bortforpagtningen er på mindst fem år og gensidig uopsigelig.
 • Den arbejdsfunktion, man har i virksomheden, hører helt op. Det er ikke nok, at den er overgivet til andre eller evt. flyttet til udlandet.
 • Man har fået andet arbejde på over 30 timer om ugen, og ansættelsen er ikke på nogen måde tidsbegrænset.Man starter sin egen virksomhed. Der stilles igen krav om, at beskæftigelsen i den nye virksomhed er på over 30 timer om ugen.
 • Den arbejdsfunktion, man har, ændrer karakter, så man ikke længere er faglig kompetent til at udføre sit arbejde. Der skal så ansættes faglig kompetent personale til at udføre arbejdet i stedet for.

Der er forskel på, hvilke begrundelser der kan bruges, alt efter om det er en enkeltmandsejet virksomhed, eller om det er et selskab.

Hvad du skal gøre

Hvis din ægtfælle tager del i arbejdet i din virksomhed - hvad enten det er lønnet eller ulønnet - så søg råd i a-kassen om, hvilke regler der gælder for evt. at kunne modtage dagpenge.

Skriv kommentar » Læs mere…

18. marts 2010

Få din efterløn - og driv din virksomhed videre

De fleste, som går på efterløn, vælger at afvikle deres virksomhed og nyde seniortilværelsen fuldt ud. Men hører du til dem, som ikke helt vil slippe tøjlerne, åbner lovgivningen også mulighed for det.

Der er to måder at drive virksomheden videre på: Du kan vælge at gå på halv tid, eller du kan afvikle størstedelen af virksomheden og drive resten i maksimalt 400 timer om året. Læs her, hvad betingelserne er:

Virksomhed på halv tid
Fortsætter du virksomheden på halv tid, skal du have drevet den i væsentlig omfang i mindst de tre sidste hele regnskabsår umiddelbart før du går på efterløn.

Opfylder du det krav, kan du vælge mellem at drive virksomhed fast i 18½ time om ugen eller i op til 962 timer om året. I begge tilfælde kræver det, at du sætter din arbejdstid ned indenfor de seneste seks måneder før, du går på efterløn.

Du arbejder 18½ time om ugen
For at bruge denne mulighed skal du enten dokumentere, at dele af dit tidligere arbejde er faldet bort, eller at dele af det er overtaget af andre ansatte. Det må ikke være din ægtefælle / samlever eller umyndige børn, som overtager dine arbejdsopgaver.

I den periode du er på efterløn, skal du arbejde nøjagtigt 18½ time om ugen - hverken mere eller mindre. Du må naturligvis holde dine fem ugers ferie, uden at der sker noget.

Du arbejder op til 962 timer om året
Ordningen er lidt mere fleksibel end 18½-times ordningen. Her er kravet dog, at det er dig alene, der driver virksomheden i den periode, du får efterløn. Din ægtefælle må dog gerne deltage. Men der må ikke være ansatte.

962 timers ordningen kræver, at du både sandsynliggør, at dele af dit tidligere arbejde er faldet væk, og at din virksomheds indtjening skal ned på det halve af, hvad det var tidligere. For at vi kan vurdere det som a-kasse, tager vi gennemsnittet af din indtjening de sidste tre år, inden du gik på efterløn - og i efterlønsperioden må du altså tjene halvdelen af dette gennemsnit.

Du kan højst få efterløn for 25 timer om ugen - og maksimalt 962 timer om året. Det vil sige, hvis du konsekvent arbejder 15 timer pr. uge, vil du have brugt hele din årlige ret til efterløn midt i september. Du kan så først få efterløn igen fra 1. januar året efter.

Virksomhed i op til 400 timer om året
Har du brug for mere fritid end det giver at gå på halv tid, kan du søge om dispensation til at drive din virksomhed videre i op til 400 timer om året. For at kunne det, skal du sandsynliggøre, at du har afviklet så mange arbejdsopgaver, at den samlede arbejdstid i virksomheden er på højst 400 timer. Derudover må virksomhedens dækningsbidrag 1 i efterlønsperioden ikke være mere end 68.070 kr om året. Dækningsbidrag 1 er nettoomsætning minus vareforbrug.

Mens du er på efterløn, skal du hver måned både angive de timer, du selv bruger og de timer, en eventuel medhjælpere bruger. Du bliver dog kun trukket i din efterløn for dine egne timer. En gang om året skal du sende en attest ind, som viser, at dit dækningsbidrag 1 ikke er mere end det tilladte.

Vil du vide mere
Hvis du gerne vil høre mere om netop din mulighed for at drive din virksomhed videre, mens du er på efterløn, så kontakt os.
Skriv kommentar » Læs mere…