14. oktober 2009

Hvad omsætter du for ?

Din omsætning har betydning for, om du kan få dagpenge, hvis du en dag lukker din virksomhed.

Generelt om arbejdskravet

Et medlemskab af en a-kasse er en forsikring - og ligesom enhver anden forsikring har den nogle betingelser. Én af betingelserne er, at du skal have arbejdet i et vist omfang for at få udbetalt dagpenge, hvis du bliver ledig.

Som selvstændig skal du have haft mindst 52 ugers arbejde på fuld tid inden for de seneste 3 år. Begrebet "fuld tid" betyder, at arbejdet i din selvstændige virksomhed skal svare til et lønarbejde på mere end 30 timer pr. uge.

Da du som selvstændig ikke har en arbejdsgiver, som kontrollerer dig og din arbejdstid, kan vi ikke bruge eventuelle lønsedler eller timeangivelser. Til gengæld har vi et godt måleredskab i den omsætning, du har i din virksomhed.

Men omsætningen kan variere rigtigt meget - en grønthandler omsætter ikke for det samme som en bilforhandler, og en rådgivende ingeniør omsætter heller ikke for det samme som en negletekniker.

For at vi kan bruge omsætningen, skal vi derfor sammenholde den med nogle fakta:

  • din pris pr. time, ydelse eller produkt
  • den tid, du bruger på det, der direkte giver dig en indtægt
  • den tid, som du bruger på andre aktiviteter, som ikke direkte giver en indtægt, men er nødvendige. Det kan fx være kørsel, administration eller varebestilling
  • din eventuelle åbningstid.
Sammenholdt med disse fakta fortæller omsætningen, hvor travlt du har haft.

Et eksempel
En frisør, som har sin salon i sin privatbolig omsætter for 150.000 kr. pr. år. Frisøren tager 150 kr. for en klipning, som i gennemsnit tager ca. ½ time.


Her kan vi dividere omsætningen med prisen pr. klipning - dvs. frisøren har i gennemsnit klippet 1.000 personer pr. år. Omregnet til timer svarer det til 500 timer, som han har arbejdet og fået en direkte indtægt for. Selv om frisøren naturligvis også tilbyder andre ydelser som fx farvning, koster disse ydelser tilsvarende mere og tager tilsvarende længere tid.

Når vi tager hensyn til ferie og helligdage, hvor frisøren holder sin salon lukket, er den gennemsnitlige tid pr. uge, hvor han reelt udfører sit håndværk og får en indtægt, ca. 11-12 timer.

Ud over den reelle, indtægtsgivende arbejdstid, bruger frisøren også tid på administration, rengøring og vask af håndklæder. Dette tager ca. 2-3 timer pr. uge.

Tilsammen svarer det altså til en samlet ugentlig arbejdstid på ca. 15 timer. Når frisøren har arbejdet på denne måde, og med denne omsætning i 3 år, vil han ikke have ret til dagpenge, når han bliver ledig. Dette hænger sammen med, at hans arbejde på ca. 15 timer pr. uge ikke svarer til et lønarbejde på over 30 timer pr. uge.

Et andet eksempel
En anden frisør har sin salon ude i byen. Åbningstiden er fra kl 9-17 alle hverdage og fra kl. 10-13 om lørdagen. Denne frisør omsætter for 400.000 kr. pr. år. Med de samme priser som den anden frisør vil hans indtægtsgivende arbejdstid være ca. 29,5 timer pr. uge. Herudover bruger han 5-6 timer pr. uge på kørsel, rengøring, administration osv.

Denne frisør vil have ret til dagpenge, når han har arbejdet et år på denne måde, og samtidig været medlem af en a-kasse. Her vil vi lægge til grund, at omsætningen klart tilkendegiver, at han har arbejdet mere end 30 timer pr. uge. Derudover har han også haft en åbningstid på 43 timer pr. uge. Selv om åbningstiden ikke i sig selv sandsynliggør arbejdstiden, kan vi her bruge den som pejlemærke, da salonen ikke ligger sammen med privatboligen.

Konkret vurdering
Hvor stor omsætningen skal være, for at den er stor nok, afhænger af en konkret vurdering, alt efter din branche og dine oplysninger om priser og tidsforbrug.

Nogle gange er vi som a-kasse udsat for, at vi må give afslag på dagpenge, fordi en iværksætter har været for tålmodig for længe i håb om at få en omsætning og et overskud, han kan leve af. Det kan i sidste ende betyde, at han slet ikke har ret til dagpenge.

Du kan læse mere om arbejdskravet her

1 kommentarer:

24. marts 2011 kl. 19.31 Frisør

Super godt info. :-) Tanks

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.